Skip to main content

FLIP OUT

VILKÅR & BETINGELSER

Danmarks sjoveste lege-og actionland

VORES KONTRAKT MED DIG

1.1 Flip Out Odense giver adgang til en række aktiviteter, som omfatter, men ikke er begrænset til, hoppeborg, elektriske gokarts, Laser Quest-arena, ninjaarena, mekanisk rodeotyr, småbørnsområde, café og enhver anden forlystelse samt andre specialbehovssessioner og fester herefter kaldet “Aktiviteter”.

1.2 Dette er de vilkår og betingelser, der gælder, når du booker for at deltage i en aktivitet hos Flip Out.

1.3 Sørg for, at du læser disse vilkår og betingelser omhyggeligt, og kontrollér, at oplysningerne i din reservation er fuldstændige og nøjagtige, før du indsender din reservation. Hvis du mener, at du har lavet en fejl, efter du har indsendt din reservation, bedes du kontakte os direkte for at rette fejlen.

1.4 Ved at indsende din booking accepterer du, at aktiviteterne via Flip Out og din deltagelse i aktiviteterne er underlagt disse vilkår og betingelser.

1.5 Ingen booking anses for at være accepteret af Flip Out, medmindre eller før reservationen er blevet accepteret skriftligt af Flip Out, hvilket vil tage form af, at Flip Out sender dig en e-mailbekræftelse af reservationen.

1.6 Disse vilkår og betingelser inkorporerer også vilkårene i Flip Out-deltageraftalen/risikoanerkendelse og skadesforsikring og fortrolighedspolitik.

1.7 Flip Out forbeholder sig retten til at revidere disse vilkår og betingelser fra tid til anden for at overholde ændringer i relevante love eller myndighedskrav.

SIKKERHED

2.1 Deltagelse i aktiviteterne er på eget ansvar. Det er vigtigt at overholde de regler, der er til hver aktivitet. Ved deltagelse giver du afkald på at sagsøge Flip Out for enhver personskade eller anden skade, du måtte forvolde dig. Alle deltagere på aktiviteterne skal underskrive en frafalds-/deltageraftale, risikoanerkendelses- og skadesfraskrivelsesformular.

2.2 Det anbefales (men er ikke afgørende), at deltagerne bærer Flip Out grip-sokker for at øge grebet og af hygiejniske årsager. Det er et krav, at man bærer sokker, når man benytter sig af vores aktiviteter. Kunder kan bære deres egne sokker, men for en sikkerheds skyld anbefales det, at man benytter sokker med grip.

2.3 Personalet vil rådgive på dagen for dit besøg, hvor det er nødvendigt at se/læse vores regler for sikkerhed. Efter eventuelle relevante sikkerhedsbriefinger vil deltagerne ikke blive individuelt overvåget af en legebetjent.

2.4 Børn under 12 år og personer med særlige behov kan ikke deltage i aktiviteterne, medmindre de ledsages af en forælder, værge, ansvarlig voksen eller passende omsorgsperson. Forælderen, værgen, den ansvarlige voksne eller plejeren skal forblive på stedet for alle under 12 år eller personer med særlige behov.

En voksen må maksimalt føre tilsyn med ti børn under 12 år.
Flip Out-personalet vil ikke på noget tidspunkt kunne være ansvarlig for at passe børn, uanset barnets alder eller behov.
For deltagere under 18 år eller deltagere, der ikke kan klare sig selv, skal en forælder, værge, ansvarlig voksen eller omsorgsperson udfylde og underskrive frafaldsformularen på vegne af deltageren og angive, at han eller hun vil acceptere ansvaret for sig selv og for tilsyn med eventuelle børn eller personer med særlige behov i hans eller hendes pleje.

2.5 Aktiviteterne er fysisk krævende og kræver en vis styrke, smidighed og udholdenhed. Alle deltagere skal være ved godt helbred og fri for enhver ugunstig medicinsk tilstand. Alle deltagere er underlagt alders- og vægtbegrænsningerne for hver aktivitet som angivet ved reservationen. Vægtgrænsen for en individuel (fuldt påklædt) deltager er 125 kg. Deltagerne bekræfter, at de ikke overstiger denne vægt. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du besøger Flip Out Odense forud for din booking og taler med en ansat ved Flip Out.

Flip Out anbefaler, at du kontakter din læge, hvis du er i tvivl om din sundhedstilstand.

2.6 Adgangsbegrænsninger

 • Kræfter og handlinger, der kan forværre fysiske forhold
 • For stor deltagervægt > 125 kg
 • Kredsløbssygdomme
 • Hjerte- eller lungesygdomme
 • Nyligt opereret
 • Ryg- eller nakkelidelser (herunder dårlig ryg og skøre knogler)
 • Højt blodtryk
 • Ryg-, muskel eller hovedskader

Folk med epilepsi: Blinkende lys kan bruges i Flip Out. Det kan påvirke nogle mennesker med epilepsi. Kunder med ukontrolleret epilepsi vil blive bedt om at indhente deres læges godkendelse til fysiske aktiviteter og andre former for sportsdeltagelse under hensyntagen til følgende:

 • Typen og sværhedsgraden og hyppigheden af anfald
 • Tilstedeværelsen eller fraværet af advarselsskilte
 • Kendte udløsende faktorer (f.eks. kolde parker, stress, spænding, støj eller blændende lys)

DELTAGELSE I FYSISKE AKTIVITETER PÅ ET FLIP OUT-STED BØR KUN FINDE STED, NÅR:

 • Epileptikeren er ledsaget af en person på 18 år eller derover, som skal have kendskab til tilstanden og være i stand til at genkende et anfald.

Deltagelse i fysiske aktiviteter på et Flip Out-sted bør IKKE finde sted, hvis:

 • En person med ukontrolleret epilepsi føler sig utilpas
 • Under spidsbelastningsforhold

2.7 Deltagerne rådes til at deltage efter evne. Hvis du er usikker på, om du kan gennemføre en aktivitet, bør du ikke forsøge det. Hvis deltagerne har medicinske bekymringer, rådes de til at konsultere deres læge, før de deltager. Deltagerne skal attestere, at de ikke lider af nogen medicinsk tilstand, der ville gøre det mere sandsynligt, at de ville blive involveret i enhver hændelse, der kunne resultere i skade på sig selv eller andre. For klarhedens skyld: Hvis du er gravid, har en hjertesygdom eller bærer nogen form for gipsstøbning, har du ikke lov til at deltage i nogen af aktiviteterne. Deltagere på Flip Out er personligt ansvarlige for deres eget personlige velbefindende.

2.9 ENHVER, DER IKKE OPFYLDER OVENSTÅENDE KRAV, VIL IKKE FÅ LOV TIL AT UDFØRE AKTIVITETERNE. DET ER DIT ANSVAR AT SIKRE, AT ALLE MEDLEMMER AF DIN BOOKING OPFYLDER DISSE KRAV.

2.10 Flip Out forbeholder sig ret til at nægte deltagere adgang eller fjerne en deltager fra lokalerne, hvis det skønnes nødvendigt. Dette omfatter en deltager, der ikke overholder sikkerhedsreglerne og rådgivning eller overholdelse af sikkerheden, og en deltager hvis adfærd betragtes som usikker, eller som menes at være påvirket af alkohol eller stoffer. Alle deltagere er forpligtet til at handle ansvarligt og høfligt til enhver tid og respektere andre deltagere og Flip Out-personale. Flip Out har ret til at forhindre enhver person i at gennemføre en eller flere af aktiviteterne, hvis Flip Out-personale finder en deltagers adfærd uegnet. Beslutningen fra vagtchefen er endelig.

2.11 Deltagerne skal være passende klædt på (se venligst FAQ-sektionen på vores hjemmeside), og Flip Out forbeholder sig ret til at nægte adgang til aktiviteterne til enhver deltager, der ikke er passende klædt.

2.12 Der skal ikke betales refusion eller kompensation af Flip Out i tilfælde af, at en deltager af en eller anden grund ikke har tilladelse til eller beslutter ikke at gennemføre en eller flere af aktiviteterne.

PRIS OG BETALING

3.1 Med forbehold af eventuelle vilkår, der er aftalt skriftligt mellem Flip Out og dig, beregnes vores priser for alle aktiviteter og andre supplerende produkter fra tid til anden.

3.2 Alle gebyrer er inklusive moms.

3.3 Betaling skal ske på reservationstidspunktet og kan foretages ved brug af betalingskort eller kreditkort. Alle betalinger sker direkte til FEC Denmark ApS, som driver den oplevelsespark, som du har booket hos.

3.4 Flip Out forbeholder sig retten til at ændre sine priser til enhver tid. Selvom enhver prisændring ikke vil påvirke aktiviteter, der allerede er booket og betalt fuldt ud på det tidspunkt, hvor prisændringen træder i kraft.

AFBESTILLINGER, OVERFØRSLER OG REFUSIONER

4.1 Du har til enhver tid ret til at annullere din reservation. Du har 24-timer fra betalingsstedet, hvor du vil være berettiget til fuld refusion (*se evt. også punkt 4.2). Eventuelle aflysninger, der finder sted efter denne 24-timers-periode, vil kun blive tilbudt at overføre til en anden dato. Ingen refusion vil blive udstedt.

4.2 *Hvis du booker inden for 24 timer efter reservationsdato og -tidspunkt, er du ikke berettiget til refusion og vil kun kunne flytte din reservation eller modtage et tilgodebevis for det betalte beløb.

4.3 I tilfælde af en fødselsdagsfest og/eller en gruppebooking på 9 eller flere personer skal du give os mindst 14 dages varsel til det legeland, du har booket hos, så de kan finde en alternativ dato. Ved afbestilling inden for 14 dage modtager du ikke ombytning eller alternativ dato.

4.4 Flip Out har til enhver tid ret til at annullere din booking. I tilfælde af at Flip Out beslutter at annullere din reservation, skal de underrette dig så hurtigt som muligt. Du har ret til fuld refusion i tilfælde af annullering i henhold til denne klausul, men der skal ikke betales nogen anden kompensation.

4.5 Hvis en begivenhed uden for Flip Outs kontrol finder sted før aktivitetens påbegyndelse, hvilket betyder, at Flip Out ikke er i stand til at levere den aktivitet, der er booket, refunderes bookingen ved hjælp af et tilbud om overførsel til en anden dato og et andet tidspunkt eller en kreditnota for værdien af bookingen, som kun kan indløses på det samme sted, som den oprindelige reservation blev foretaget.

4.6 Betalinger foretaget med debet- eller kreditkort refunderes til samme kort.

4.7 Der gives ingen refusion for transaktioner foretaget med gavekort. Bookinger kan overføres i overensstemmelse med punkt 4.1, 4.2 og 4.4 som angivet i dette dokument.

4.8 Hvor der anvendes flere betalingsformer, forbeholder Flip Out sig retten til at refundere eventuelle skyldige beløb med debet- eller kreditkort.

LEVERING AF SERVICE

5.1 Vi leverer aktiviteterne til dig i Flip Out, som du har reserveret hos, og som angivet i reservationsbekræftelses-e-mailen.

5.2 Alle Flip Out-gripsokker eller andre genstande, der købes online, skal afhentes i den Flip Out-forlystelsespark, du har booket tid hos, før du deltager i aktiviteterne.

VORES ANSVAR OVER FOR DIG

6.1 Flip Out, dets franchisetagere, medarbejdere, direktører og agenter er ikke ansvarlige over for dig, dine pårørende eller juridiske repræsentanter for noget krav om indirekte tab eller følgeskader eller skader, herunder uden begrænsning personskade eller økonomisk tab eller skade, uanset om et sådant ansvar opstår i kontraktbrud, skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), vedtægter eller lovbestemte pligter, bortset fra at intet er beregnet til eller skal begrænse Flip Outs ansvar med hensyn til død eller personlig skade forårsaget af uagtsomhed fra Flip Out eller dets medarbejdere, agenter eller entreprenører eller påvirker de lovbestemte rettigheder for enhver person, der handler som forbruger.

6.2 Flip Out kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade på nogen af dine ejendele eller personlige ejendele under dit besøg på stedet eller som følge af booking af eller deltagelse i aktiviteterne. Personlige ejendele bringes ind i lokalet helt på ejernes egen risiko.

6.3 Parkeringsfaciliteter er tilgængelige på pladsen, og alle køretøjer og deres indhold overlades på ejerens risiko og er underlagt eventuelle betingelser og betaling af eventuelle gebyrer, som måtte kræves af udbyderen af sådanne faciliteter på stedet.

6.4 Medmindre andet er angivet, er ethvert ansvar for Flip Out begrænset til refusion af eventuelle gebyrer betalt til Flip Out.

6.5 I det omfang loven tillader det, er Flip Out, dets franchisetagere, medarbejdere, direktører og agenter ikke ansvarlige for personskade, tab eller skade (herunder skade på ejendom eller personlige ejendele), der direkte eller indirekte opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af en arkade eller anden spillemaskine, der ejes eller leveres af en tredjepart.

BEGIVENHEDER UDEN FOR VORES KONTROL

7.1 Flip Out er ikke ansvarlig for manglende udførelse eller forsinkelse i udførelsen af nogen af Flip Outs forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, der skyldes en handling eller begivenhed, der ligger uden for Flip Outs rimelige kontrol.

7.2 Hvis en begivenhed uden for Flip Outs kontrol finder sted, og den påvirker opfyldelsen af Flip Outs forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, vil du blive kontaktet så hurtigt som muligt, og Flip Outs forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser vil blive suspenderet, så længe begivenheden varer.

7.3 Hvis en begivenhed uden for Flip Outs kontrol finder sted før aktivitetens påbegyndelse, hvilket betyder, at Flip Out ikke er i stand til at levere den aktivitet, der er booket, refunderes bookingen ved hjælp af et tilbud om overførsel til en anden dato og et andet tidspunkt eller en kreditnota for værdien af bookingen, som kun kan indløses på det samme sted, som den oprindelige reservation blev foretaget.

7.4 I tilfælde af at det viser sig nødvendigt at lukke legelandet eller aflyse aktiviteter af årsager uden for Flip Outs kontrol og under omstændigheder, hvor din gruppe har påbegyndt deltagelse i aktiviteterne, er du ikke berettiget til nogen refusion (helt eller delvist). Under sådanne omstændigheder kan Flip Out, men er ikke forpligtet til, at tilbyde alternative datoer eller tidspunkter til nedsatte priser.

SÅDAN KONTAKTER DU OS

8.1 Hvis du har spørgsmål, eller hvis du har klager, bedes du kontakte det Flip Out lege- og actionland, som du har reserveret hos. Kontaktoplysninger for alle Flip Outs lege- og actionlande kan findes på vores hjemmeside.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KONKURRENCE PÅ SOCIALE MEDIER

9.1 Arrangøren: er (Flip Out) FEC Denmark APS, C/O Focus Advokater, Cortex Park Vest 3, 4.1, DK5230 Odense M, Danmark.

9.2 Ved at deltage i Flip Out-lodtrækningen bekræfter deltagerne, at de har læst, forstået og accepterer disse vilkår og betingelser.

9.3 Præmien vil blive specificeret i opslaget på sociale medier vedrørende den specifikke konkurrence.

 • Ingen præmie eller del af en præmie kan byttes til kontanter, billetter eller tjenester.
 • Præmien kan ikke overføres til en anden person.
 • Præmien kan ikke overføres til et alternativt Flip Out-sted.

9.4 Tilmeldinger er åbne for danske beboere på 18 år eller derover.

9.5 Konkurrencer er ikke åbne for medarbejdere (eller medlemmer af deres nærmeste familie) hos Flip Out.

9.6 Bidrag skal offentliggøres på den relevante sociale mediekanal. Kun kommentarer på den relevante sociale mediekanal tælles som gyldige bidrag.

9.7 Intet ansvar kan accepteres for bidrag, der ikke modtages af en eller anden grund.

9.8 Kun én deltagelse pr. person er tilladt.

9.9 Automatiske tilmeldinger, massetilmeldinger eller tredjepartstilmeldinger diskvalificeres.

9.91 Kampagneperioden vil blive specificeret i det specifikke opslag på sociale medier. Flip Out forbeholder sig retten til at afslutte denne kampagne til enhver tid uden forudgående varsel.

9.92 Hvordan udvælges og får vinderen besked?

 • Vinderen vælges tilfældigt og annonceres, når vinderen accepterer præmien. Flip Out forbeholder sig retten til at ændre konkurrencens slutdato til enhver tid.
 • Hvis du vinder konkurrencen, giver vi dig besked privat via sociale medier. Hvis vi ikke kan kontakte dig, eller du ikke svarer inden for to uger, forbeholder vi os retten til at tilbyde præmien til en anden konkurrencedeltager.
 • Dine oplysninger kan blive videregivet til tredjepartsvirksomheder, der samarbejder med Flip Out i kampagnen med det formål at opfylde ordren.
 • Hvis det er aftalt, vil vinderens fornavn blive offentliggjort på Flip Out-sider på sociale medier, når de accepterer præmien. Det oprindelige konkurrenceopslag vil blive redigeret, så det afspejler, at konkurrencen er lukket, og at der er fundet en vinder.

9.93 Du giver Flip Out fuldt samtykke til at holde dig opdateret om konkurrencen og dit bidrag.

9.94 I overensstemmelse med vores privatlivspolitik kan du til enhver tid anmode om, at dit billede, din e-mailadresse eller andre oplysninger, du har indsendt til os, fjernes fra vores optegnelser og/eller websteder.

9.95 Kuponpræmier er gyldige i 12 måneder, efter de er vundet. Flip Out-kuponer kan ikke bruges sammen med andre tilbud på vores hjemmeside, og de kan kun byttes til varer af samme værdi eller som en del af betalingen af et køb af højere værdi. Kuponerne kan ikke ombyttes til kontanter.

9.96 Denne kampagne er på ingen måde sponsoreret, godkendt eller administreret af eller forbundet med Facebook.

ANDRE VIGTIGE UDTRYK

10.1 Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser til en anden organisation, og vi vil altid underrette dig skriftligt, hvis dette sker, men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller vores forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.

10.2 Intet i disse vilkår og betingelser giver nogen tredjepart, der ikke er en Flip Out-franchisetager, nogen fordel eller ret til at håndhæve nogen af disse vilkår og betingelser.

10.3 Hvert af afsnittene i disse vilkår og betingelser fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighed beslutter, at nogen af dem er ulovlige, forbliver de resterende afsnit i fuld kraft og virkning.

10.4 Hvis vi undlader at insistere på, at du udfører nogen af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi er forsinkede med at gøre det, betyder det ikke, at vi har givet afkald på vores rettigheder over for dig, og det betyder ikke, at du ikke behøver at overholde disse forpligtelser. Hvis vi giver afkald på en misligholdelse fra din side, vil vi kun gøre det skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk giver afkald på en senere misligholdelse fra din side.

10.5 Disse vilkår og betingelser er underlagt dansk ret. Du accepterer at underkaste dig de danske domstoles eksklusive jurisdiktion.